Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu

ZAPRASZAMY

Program nauczania

stock-photo-35766652-nerd-children-wearing-lighted-mind-reading-helmets.jpg

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia innowacyjna edukacja XXI wieku wprowadzamy rozwiązania blended learningu poprzez wdrożenie programu e-uczeń na poziomie codziennych zajęć edukacyjnych. E-klasa oparta jest nie tylko na korzystaniu z e-dziennika ale przede wszystkim na użyciu e-podręczników w ramach wykorzystania najnowszych rozwiązań w zakresie Technologii Informatyczno-Komputerowych (TIK).  Aktualnie przeprowadzone badania zobrazowane  tzw. „krzywą nauczania” plasują nasz system edukacji krajowej na wysokiej 10 pozycji na świecie a system brytyjski na miejscu 6. Rozwiązania jakie proponujemy stanowią synergię tradycyjnych metod nauczania z najnowszymi trendami w edukacji opartymi na wykorzystaniu sprzętu ICT.

EDUCATION=OPPORTUNITIES

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w Międzynarodowej Szkole Podstawowej w Zabrzu odbywają się  zgodnie z polską podstawą programową zatwierdzoną przez MEN. Program brytyjski  realizowany jest, w zależności od poziomu edukacyjnego, w klasach I-III oraz IV-VI w wymiarze tygodniowym 8-14 godzin. Podział przedmiotów w podstawie brytyjskiej realizowanej w naszej szkole kształtuje się wg. poniższych programów przygotowanych zgodnie z British National Curriculum przez Pearson Global Schools.

Key stage 1 ( kl. I-III)

Key stage 2 (kl. IV-VI)

 English - Język angielski

Język angielski kształtuje kluczowe umiejętności i kompetencje: czytanie tekstu, pisanie, mówienie i słuchanie. Poziomy edukacyjne dostosowane do polskich wymogów edukacyjnych w podziale na Key stage 1 and Key stage 2 - przekrój wiekowy 6 – 12 lat.

Podstawą programu brytyjskiego w zakresie języka angielskiego jest czytanie gatunkowo różnych  wielokulturowych tekstów o zasięgu międzynarodowym , których zadaniem jest umożliwienie analizy, poszukiwania i konstruktywnej krytyki budującej zrozumienie otaczającego nas świata ale również fikcji, prozy i poezji.

Program Pearson Global Schools The Bug Club Family -General English- język angielski ogólny w podziale na kompetencje kluczowe – rozumienie tekstów pisanych i mówionych, pisanie oraz mówienie w kontekstowym środowisku krótkich opowiadań w wersjach tradycyjnych, drukowanych jak również w postaci ebook-ów oraz dostępu do platformy (e-podręczników).

Maths - Matematyka

Program oparty o Narodową Strategię Numeryczną (National Numeracy Strategy)  stanowiący połączenie teorii i praktyki  w zróżnicowanych kontekstach w odniesieniu do wiadomości na temat liczb, wykonywania działań w pamięci oraz rozwiązywania problemów.

Program Pearson Global Schools Abacus-program matematyki dla szkół podstawowych, dostępny również w wersji tradycyjnej uzupełnianej subskrypcją platformy w postaci e-podręczników.

Science - Przyroda

Nauczanie przyrody to eksperyment i doświadczanie przez co stymuluje, angażuje oraz wspiera uczniów w zdobywaniu umiejętności praktycznych przy jednoczesnym wdrożeniu pojęć naukowych, co sprawia iż nauka staje się przygodą i wyzwaniem.

Program obejmuje następujące treści programowe: przyrodę, biologię, chemię i fizykę .

Science Bug -program przyrody dla szkół podstawowych, dostępny również w wersji tradycyjnej uzupełnianej subskrypcją platformy w postaci e-podręczników.

 


 

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa

czynna jest w godzinach 7.30-17.00.

 

Ramowy plan dnia:

1. 8.15- 9.00 zajęcia/classes

2. 9.05-09.50 zajęcia/classes
    9.50-10.05 przerwa śniadaniowa/morning break

3. 10.05-10.50 zajęcia/classes

4. 10:55-11.40 zajęcia/classes

5. 11.45-12.30 zajęcia/classes

    12.30-13.00 przerwa obiadowa/ lunch break

6.13.00-13.45 zajęcia/classes

7. 13:50-14.35 zajęcia/classes

8. 14.40-15.25 zjęcia/zajęcia pozalekcyjne/ classes/after school clubs

9. 15.30-17.00 zajęcia pozalekcyjne/after school clubs

Tygodniowy wymiar godzin

 

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Podstawa polska

Nauczanie zintegrowane (Edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne)

 

12

 

13

 

13

Język angielski

2

2

2

Edukacja muzyczna

1

1

1

Edukacja plastyczna

1

1

1

Zajęcia komputerowe

1

1

1

Wychowanie fizyczne
 (2h basen i 1h sala gim.)

3

3

3

Razem

20

21

21

Religia/etyka

2

2

2

Podstawa brytyjska

English

5

5

5

Maths

5

5

5

Science

2

2

2

Razem

12

12

12

 

Kl. IV

Kl. V

Kl. VI

Podstawa polska

język polski

5

5

6

język angielski

3

3

3

muzyka

1

1

1

plastyka

1

1

1

historia i społeczeństwo

1

2

2

Przyroda

3

3

3

Matematyka

4

4

5

zajęcia komputerowe

1

1

1

zajęcia  techniczne

1

1

1

wychowanie fizyczne

4

4

4

zajęcia z wychowawcą

1

1

1

Ogółem godziny

25

26

28

Religia/etyka

2

2

2

wychowanie do życia w rodzinie

0

0,5

0,5

Podstawa brytyjska

English

4/5

3/5

3/5

Maths

4/5

3/5

3/5

Science

1

1

1

Razem

10/12

7/9

7/9W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×