Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu

ZAPRASZAMY

2017-04-12

Szekspiriada na Bis 2017

'z19649274Q,Szekspir-na-obrazie-Ernsta-Hadera-z-ok--1880-r-.jpg'

Zapraszamy do udziału
Regionalnym Konkursie Recytatorskim
Poezji i Prozy w języku angielskim „Szekspiriada na bis” 2017

pod patronatem Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik

 

            Cele Konkursu:

 1. Zainteresowanie literaturą angielską i anglojęzyczną uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

 2. Upowszechnianie literatury anglojęzycznej zarówno klasycznej jak i współczesnej;

 3. Podnoszenie kultury słowa uczniów;

 4. Promocja oraz pomoc utalentowanych językowo i artystycznie uczniów;

 5. Stwarzanie warunków do poczucia bliskości z literaturą i kulturą angielską i/oraz anglojęzyczną.

Regulamin Konkursu:

 1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz reprezentanci instytucji pozaszkolnych w podziale na dwie kategorie wiekowe:

 • Uczniowie szkół podstawowych

 • Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych;

 1. Uczestnicy Konkursu biorą udział w eliminacjach:
  - szkolnych (nieograniczona liczba uczestników);
  - regionalnych – każda szkoła lub instytucja zgłasza do konkursu maksymalnie dwóch uczestników.

 2. Uczestnicy Konkursu przygotowują 1 utwór poetycki lub fragment prozy
  (fragment większego utworu lub krótkie opowiadanie) – w języku angielskim

 3. Uczestnicy prezentują podczas konkursu wybrany przez siebie utwór o długości maksymalnie do 4 minut.

 4. W pracy z recytatorem należy zwrócić uwagę na zrozumienie treści, naturalność wypowiedzi, poprawność dykcji, poprawną interpretację, w której dopuszczalnymi są: uzasadniony gest sceniczny, ewentualny kostium oraz rekwizyty i element ruchu.

 5. Kryteria oceny recytatorów przez grono Jury Konkursu :

 • dobór repertuaru (wartości literackie utworu, dostosowanie tekstu do wieku
  i możliwości recytatora);

 • interpretacja tekstu;

 • kultura słowa oraz poprawność językowa;

 • ogólny wyraz artystyczny. 

             Informacje organizacyjne:

          Terminarz etapów Konkursu: 

 • etap szkolny należy przeprowadzić 5 maja 2017 r.
 • zgłoszenia (stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu) z dopiskiem „Szekspiriada na Bis” 2017 można przesłać pocztą na adres: 
  Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 
  ul. 3-go Maja 12, 41-800 Zabrze 
  lub 

  Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu 
  Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze
 • drogą mailową, skan na adres: zabrzemdk2@wp.pl

 • drogą mailową, skan na adres: sekretariat@miedzynarodowaszkola.eu  

         Termin składania zgłoszeń upływa 10 maja 2017

 • Etap regionalny - FINAŁ odbędzie się 16 maja 2017

  - godz. 10:00, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu, Plac Warszawski 6,  aula II p.

Grand Prix (nagroda specjalna w kategorii szkoły podstawowe):

6-cio miesięczne stypendium
w Międzynarodowej Szkole Podstawowej w Zabrzu

 • I nagroda: Wyjazd na warsztaty językowe w Londynie 26.05-31.05.2017**

 • II nagroda: 12 miesięczny e – kurs języka obcego lub 9miesięczny kurs stacjonarny języka angielskiego

 • III nagroda: Materiały do nauki języka angielskie

*Za nagrody nie przysługują ekwiwalenty pieniężne.

** Mając na uwadze wyjazd zagraniczny, jakim są warsztaty językowe ,uczestnicy konkursu powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty ważny co najmniej do dnia powrotu z warsztatów

 

           Kontakt z organizatorami:

 • Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu- Mariusz Drogokupiec tel. kom. 601 410 477

 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu- Jolanta Skorupa tel. kom 609 180 226


 


 


 


 


 

Pobierz plikiW serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×