Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu

ZAPRASZAMY

2016-01-14

Pierwszoklasiści w roku szkolnym 2016/2017

dzieci w szkole.gif

Co z obecnymi pierwszoklasistami? Część powtórzy klasę

Co z obecnymi pierwszoklasistami? Nowelizacja ma umożliwić rodzicom dzieci sześcioletnich, którzy w  roku szkolnym 2015/2016 posłali je do I klasy, ponowne zapisanie ich do I klasy w przyszłym roku. Rodzice będą mieli czas na złożenie takiego wniosku do 31 marca 2016.

MEN szacuje, iż we wrześniu 2016 r., oprócz dzieci siedmioletnich - którym w tym roku jako sześciolatkom odroczono obowiązek szkolny (jest ich 91 tys., czyli 21 proc. rocznika) - do I klasy trafi ok. 10-15 proc. sześciolatków, których rodzice będą chcieli skorzystać z tego, że klasy będą mniej liczne oraz 10-15 proc. dzieci, będących obecnie w klasach I, które na wniosek rodziców będą zapisane ponownie do klas I.

 

Czy warto czekać sześciolatkom?

Obecne sześciolatki, czyli rocznik 2010, mogą rozpocząć bez żadnych przeszkód zajęcia
w I klasie szkoły podstawowej przy zachowaniu założenia jakie przyjął ustawodawca w rozporządzeniu opublikowanym w Dz. U. z dnia 08.01.2016 poz. 35, który wprowadza podział w zależności od daty urodzenia. Dzieci urodzone w okresie od 01.01.do 31.08.2010 mogą rozpocząć naukę w I klasie na wniosek rodziców bez orzeczenia i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej pod warunkiem iż uczęszczały wcześniej do przedszkola. Dzieci które urodziły się w okresie od 01.09 -31.12.2010 oraz te które z rocznika 2010 nie były objęte opieką przedszkolną aby rozpocząć naukę będą zobligowane do uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Odpowiedź na pytanie czy warto czekać uwarunkowana jest przede wszystkim dojrzałością szkolną indywidualnego sześciolatka. Wiele kontrowersji jakie narosły wokół tej kwestii do chwili obecnej budzi emocje zarówno rodziców jak i środowiska nauczycielskiego. Spróbujmy zatem ustosunkować się do faktów i mitów, bądź trafniejszym określeniem byłoby obiegowych opinii, które wykreowane zostały przez ostatnie dwa lata kiedy to w ławkach szkolnych zasiadły sześciolatki. Nieprzygotowane placówki oświatowe ( brak odpowiedniego wyposażenia), niechęć środowiska wynikająca z obaw przed zmianą oraz niedojrzałe emocjonalnie dzieci. Czy taki stan rzeczy dotyczy każdej szkoły i każdego sześciolatka? Z pewnością nie. Jak pokazują powyższe dane przytoczone przez MEN oraz opinie środowisk nauczycielskich ponad półtorej rocznika ubiegłorocznych sześciolatków  poszło do szkoły i jak widać niewielki odsetek  obecnych pierwszoklasistów ( 10-15 %) może nie podołać  wyzwaniu jakim stał się dla nich obowiązek szkolny.

 

Spójrzmy na czołowe miejsca systemów edukacji na świecie-Korea, Japonia, Singapur Finlandia czy chociażby nr 6 na liście, Wielka Brytania. Wszędzie tam dzieci rozpoczynają naukę w szkole w wieku 4-5 lat a kraje te stanowią czołówkę ekonomiczną naszego globu. Zatem pochylmy się nad standardami kształcenia na świecie i porównajmy je z naszym rodzimym ogródkiem  w którym bohaterka „Siłaczki” Stefana Żeromskiego, Stasia Bozowska, biega z kagankiem oświaty rozświetlając mroki ścieżki zwanej edukacją.

 

Przykład nam najbliższy a mianowicie szkoła podstawowa w Wielkiej Brytanii  do której dzieci zaczynają uczęszczać wcześniej niż w Polsce, bo już w wieku 5 lat i kończą ją w wieku lat 11. Szkoła podstawowa w Zjednoczonym królestwie jest podzielona tak jak i w Polsce na dwie części: nauczanie początkowe – trwa trzy lata i właściwą szkołę podstawową, która trwa również trzy lata. W Irlandii Północnej dzieci zaczynają uczęszczać do szkoły już w wieku lat 4. Szkoła podstawowa w Wielkiej Brytanii różni się tym od Polskiej szkoły podstawowej, że nie ma tam ocen, a tylko tak jak w polskiej szkole podstawowej w klasach 1-3, jest ocena opisowa. Ocena opisowa wskazuje uczniowi jego mocne i słabe strony, jest ona równocześnie raportem przedstawianym obowiązkowo przez szkołę dla rodziców. Raport ten nie jest podobny do polskiego świadectwa, z którym uczeń kończy każdą klasę od 4 do 6 szkoły podstawowej, a jedynie prezentacją osiągnięć dziecka. Raport ten wyszczególnia w syntetycznej formie dane dotyczące postępów ucznia z poszczególnych przedmiotów i zajęć stanowiących część szkolnego programu nauczania. Szkoła podstawowa w Wielkiej Brytanii kończy się egzaminem państwowym zwanym potocznie Sas, który jest jednocześnie egzaminem wstępnym do szkoły średniej.

 

Według obecnego stanu prawnego w Polsce ostateczna decyzja pozostaje w gestii rodzica czy sześciolatek jest już gotowy do podjęcia obowiązku szkolnego. Aby ułatwić Państwu podjęcie decyzji zapraszamy do zapoznania się z treścią listu otwartego wystosowanego przez naukowców z  Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk do obecnego rządu.

Zobacz takżeW serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×