Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu

ZAPRASZAMY

Formularz rekrutacyjny / Application Form

DANE OSOBOWE KANDYDATA / CANDIDATE'S PERSONAL DATA

Aplikacja do klasy / Application to class *
Rok szkolny / School year *
Nazwisko / Surname *
Imiona / Names *
Płeć / Sex * Kobieta / Female
Mężczyzna / Male
Narodowość / Nationality *
Język ojczysty / Native language *
Data urodzenia / Date of birth *
Miejsce urodzenia / Place of birth *
PESEL (jeżeli jest)
Numer telefonu / Telephone number
E-mail

ADRES ZAMIESZKANIA / RESIDENTIAL ADDRESS

Ulica / Street
Kod pocztowy / Zipcode
Miasto / City

ADRES ZAMELDOWANIA (jeśli inny niż zamieszkania) / REGISTERED ADDRESS (if different from residential)

Ulica / Street
Kod pocztowy / Zipcode
Miasto / City

DANE POPRZEDNIEJ SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA/ INFORMATION ABOUT THE FORMER SCHOOL OR KINDERGARTEN

Nazwa / Name
Adres / Address
Telefon / Phone number

SZKOŁA PODSTAWOWA REJONOWA/ LOCAL PRIMARY SCHOOL

Nazwa / Name
Adres / Address

DANE OSOBOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH/PERSONAL INFORMATION OF PARENTS OR LEGAL GUARDIANS

MATKA / OPIEKUNKA / MOTHER

Nazwisko / Surname
Imię / First name
Narodowość / Nationality
Język ojczysty / Native language
Data urodzenia / Birth date
PESEL (jeżeli jest)
Numer telefonu / Telephone number
E-mail

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI / MOTHER'S ADDRESS

Ulica / Street
Kod pocztowy / Zipcode
Miasto / City

OJCIEC/OPIEKUN / FATHER

Nazwisko / Surname
Imię / First name
Narodowość / Nationality
Język ojczysty / Native language
Data urodzenia / Birth date
PESEL (jeżeli jest)
Numer telefonu / Telephone number
E-mail

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/ FATHER'S ADDRESS

Ulica / Street
Kod pocztowy / Zipcode
Miasto / City
Oświadczenie * Oświadczam, iż zapoznałem/am się z obowiązującymi aktami wewnętrznymi Szkoły, w tym z Statutem Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu, Regulaminem Rekrutacji i Cennikiem Opłat jak również, że akceptuję je bez zastrzeżeń i przyjmuję wszelkie wynikające z nich zobowiązania, w szczególności w zakresie obowiązku uiszczania opłat, m.in. z tytułu czesnego.
Oświadczenie * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzynarodową Szkołę Podstawową w Zabrzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

* - Pole wymagane
W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×